Ekologia

Dbamy o środowisko naturalne. Nasze inwestycje realizujemy z poszanowaniem przyrody, tak aby minimalizować negatywny wpływ prac na otoczenie. Wspieramy także projekty proekologiczne w ramach m.in. Funduszu Naturalnej Energii.

Więcej …

Sekcja bezpieczeństwo

Naszym priorytetem jest realizacja bezpiecznej inwestycji od początku po proces eksploatacji. Dlatego w trakcie budowy stosujemy najnowocześniejsze technologie, a podczas eksploatacji wieloaspektowy proces monitoringu przesyłu gazu.

Więcej…

Współpraca

Nasze inwestycje realizujemy dbając o partnerski dialog z lokalnymi społecznościami. Pomagamy zrozumieć zmiany, jakie niesie za sobą inwestycja, zawsze staramy się szukać porozumienia, które służy dobru wspólnemu osób, których dotyczy projekt.

Więcej…

Korzyści z inwestycji

  • umożliwienie dalszego rozwoju Elektrociepłowni Żerań w oparciu o ekologiczne paliwo, jakim jest gaz ziemny
  • zastąpienie wyeksploatowanych kotłów węglowych nowoczesnym blokiem energetycznym
  • zwiększenie produkcji energii elektrycznej aż o 50%
  • zapewnienie nieprzerwanej i wysokosprawnej pracy przez co najmniej 25 lat
  • obniżanie emisji szkodliwych gazów oraz spełnienie wymogów dyrektywy unijnej 2010/75/UE dot. emisji przemysłowych
  • systematyczne wpływy do budżetu poszczególnych gmin w postaci podatku od nieruchomości. Będą to kwoty regularnie wpływające do budżetu, które można przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych

Opis inwestycji

Celem inwestycji jest zbudowanie do 2019 r. nowego gazociągu wysokiego ciśnienia, niezbędnego do zasilania bloku energetycznego na terenie Elektrociepłowni Żerań.

Gazociąg wysokiego ciśnienia, o łącznej długości ok. 10,5 km i średnicy 500 mm, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, został zlokalizowany na terenie woj. mazowieckiego, gmin: Nieporęt oraz Warszawy – w Dzielnicy Białołęka. Gazociąg zostanie ułożony w taki sposób, aby nie kolidował z osiedlami i budynkami mieszkalnymi prywatnych właścicieli oraz aby w jak największym stopniu zajmował tereny pozostające w gestii Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Znaczna część trasy gazociągu przebiega wzdłuż zachodniej strony Kanału Żerańskiego. Większość przeszkód infrastrukturalnych będzie pokonywana tzw. metodami bezwykopowymi, minimalizując ingerencję w środowisko.

Wykorzystanie paliwa gazowego znacznie zmniejszy potrzebę transportu węgla i popiołu. W najbliższym otoczeniu Elektrociepłowni Żerań zmniejszy się ruch do i z zakładu (ograniczona zostanie logistyka: kolejowa, mniej ciężarówek). Dzięki uniknięciu konieczności spalania węgla i zastosowaniu czystszego nośnika energii poprawi się jakość powietrza, co niewątpliwie może mieć wpływ np. na ceny nieruchomości w okolicy. Teren po zakończeniu inwestycji zostanie uporządkowany i oddany zarządcy wód, samorządowi lokalnemu oraz mieszkańcom w celu dalszej rewitalizacji obu brzegów kanału.

użytkowników gazu

gazociągu o średnicy 500 mm

MWh wyprodukowanej energii elektrycznej

nasadzonych drzew

Otwarta komunikacja

Jesteśmy otwarci na dialog z lokalną społecznością. Naszą intencją jest realizacja konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania terenu nad Kanałem Żerańskim po budowie gazociągu.

Strategiczne inwestycje

Budowa gazociągu jest jedną z naszych strategicznych inwestycji zapewniających bezpieczeństwo energetyczne kraju. Czujemy się w obowiązku, aby prace przebiegały zgodnie z harmonogramem.

Nowoczesne technologie

Nasze inwestycje prowadzone są w oparciu o najnowocześniejsze materiały i technologie. Prace prowadzimy tak, aby ograniczyć do minimum ingerencję w środowisko naturalne.

Wymierne korzyści

Inwestycja usprawni pracę systemu przesyłowego gazu ziemnego, znacząco wpłynie na poprawę jakości powietrza w Warszawie, a podatki odprowadzane przez inwestora zasilą gminne budżety.

Poznaj GAZ-SYSTEM S.A.

Zapraszamy na stronę internetową
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
www.gaz-system.pl

Top